Garanti Koşulları

Garanti ve Kalite Belgeleri

SABAH YATAK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

GARANTİ ŞARTLARI/SÜRESİ VE KAPSAMI

 

Satın almış olduğunuz yatak ve bazalar aşağıda belirtilen koşullar dahilinde  Sabah Yatak Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından garanti kapsamındadır.

 

Garanti kapsamı ( YATAK )

 • Yay sistemde meydana gelen kırılma, kopma, yayın üst malzemelere zarar verecek şekilde çıkması, kumaşı delmesi.
 • Yatak yüzeyinde oluşan ve malzemeden kaynaklı toplam yatak yüksekliğinin %10’undan fazla olan çökmeler. 

Garanti kapsamı ( BAZA )

 • Baza yüzeyinde yada kenarlarında meydana gelen kırılmalar.
 • Baza ayak ve teker bağlantı noktalarının kırılması, kopması.
 • Baza bağlantı noktalarının imalat hatası sonucu açılması.


Garanti Kapsamı dışında kalanlar

 • Yatak ve baza kumaşı
 • Yatak ve baza da meydana gelebilecek yanlış taşınma, ikiye katlama yada 30 dereceden fazla bükerek taşıma sonucu meydana gelebilecek hasarlar ( malzeme deformasyonu – dikiş atmaları – yay sistemin eğilmesi, çelik çember deformasyonu)
 • Yatak yüzeyinde toplam yatak yüksekliğinin % 10’unu aşmayan yükseklik kayıpları.
 • Uygun olmayan baza/karyola kullanılması sonucu yatağın hasar görmesi.
 • Kullanım hatası sonucu meydana gelen deformasyonlar.
 • Nakliyenin alıcıya ait olduğu durumlarda, nakliyeden oluşabilecek hasarlar.
 • Yatak ve bazanın kullanım öncesi depolanması sonucu, yada taşınması sonucu meydana gelen kusurlar.
 • Yatak ve bazanın sezonluk kullanımı ve sezon sonu uygun olmayan şekil ve ortamlarda depolanması sonucu meydana gelebilecek hasar ve deformasyonlar.

 

Yatak ve baza kullanım ömrünü uzatmak için uyarılar

 • Yatağınızı (tek yüz kullanım yataklar hariç ) her 3 ayda bir döndürme talimatları etiketi üzerinde yazan uyarılara uygun olarak döndürünüz.
 • Yatağınızı orta kısımdan destekli düz yüzeye sahip bir baza/karyola ile kullanınız.
 • İlk kullanımda, yatak ve baza ambalajından çıkardıktan sonra bir süre hava alması için bekletiniz.
 • Yatağınızı yan taşıma kulplarından karşılıklı olarak tutarak iki kişi ve dik pozisyonda taşıyınız.
 • Taşıma esnasında yatağınızı katlamayınız, yaylı yataklar 30 dereceden fazla katlanmaya uygun değildir.
 • Yatağınızı mutlaka uygun bir koruma sağlayan yatak koruyucu ile kullanın.
 • Yatak üzerinde zıplamayın ve çocukların zıplamasına izin vermeyin.  Yatağınız çok yüksek

Kiloları taşıyabilecek kapasitededir fakat noktasal yüksek basınçlar yatak yay sisteminde ve

dolgu malzemelerinde deformasyona yol açabilir.  Özellikle baza ayak ve teker sistemleri hasar görebilir.

 • Yatak ve baza yüzeylerini temizlik malzemeleri kullanarak temizlemeyin.  Herhangi bir kimyasal madde kullanmayın. Hiçbir suretle ıslak temizlik yapmayın.
 • Baza ayak ve tekerlerinin tam ve uygun şekilde monte edildiğinden emin olun. Tam takılmayan baza ayak/tekerleri bağlantı noktalarından çıkabilir yada kırılabilir.
 • Baza ayakları takıldıktan sonra, bazayı ayak ucundan tutarak 10 cm’den fazla yerden yükseğe kaldırmayınız. Bazalar, temizlik sırasında kolay hareket ettirilebilmesi amacıyla tekerlekli olarak üretilir.  Ayak/ yada baş ucundan 10 cm ve üzeri yukarı kaldırılması diğer taraftaki ayak/teker bağlantı noktaları üzerinde hasara sebep olabilir.
 • Yatak ve bazanızı kullanım öncesi yada sezon arasında farklı bir noktada saklayacak iseniz “Sabah Yatak Sanayi ve Tic. A.Ş. depolama ve saklama koşulları” belgesine uygun hareket etmeniz tavsiye edilir.

 

Garanti problemi oluşursa

 • Sabah Yatak San. ve Tic. A.Ş.  tarafından temin edilmiş olan yatak ve baza, teslim edildiği tarihte ve teslim alınırken müşteri tarafından fiziki olarak incelenmeli ve muayenesi yapılmalıdır.  Tespit edilen fiziki bir kusur var ise teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde Sabah Yatak San. ve Tic. A.Ş. ye yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Sabah Yatak San. ve Tic. A.Ş.  tarafından temin edilmiş olan yatak ve baza, teslim edildiğinde görülüp tespit edilemeyen gizli kusurlar için garanti süresi yatak ve baza garanti süresi kadardır.  Gizli kusurun tespiti, tarafların mutabakatı ya da konuyla ilgili yetkili makamlar ( Sanayi ve ticaret bakanlığı- sanayi odaları yada meslek odaları vb ) tarafından atanan ve bu bilgiye haiz bilirkişi tarafından yapılacaktır.
 • Teslim esnasında fiziki kusur tespit edilmesi halinde bu durum Sabah Yatak San. ve Tic. A.Ş. ‘ye yazılı olarak bildirilecektir ve Sabah Yatak San. ve Tic. A.Ş. ürünü makul bir süre içerisinde iade alarak yenisini verme ya da ürün ücretini iade/ ıskonto yapma kararını verecektir.
 • Garanti süresi içinde yatak ve baza da meydana gelebilecek ve garanti kapsamında olan kusur/lar ile  karşılaşılması durumunda Sabah Yatak San. ve Tic. A.Ş., ürünün bedelsiz olarak değiştirilmesini veya ürünü tamir etmeyi taahhüt eder.  Bu noktada hangi yolun izleneceğinin kararı Sabah Yatak San. Ve Tic. A.Ş. tarafından verilir.
 • Sabah Yatak San. ve Tic. A.Ş., kasıt veya ağır ihmalin kanıtlandığı durumlar haricinde, kusurlu ürünlerin yaratacağı durumlardan sorumlu tutulamaz. Aynı durum, nakliye hasarları için de geçerlidir. Garanti, aksi konuşulmadığı takdirde satıcının adresinden itibaren geçerlidir.
 • Müşterinin kusurlu ürünü kendi imkanları ile tamir etmesi durumunda garanti geçersiz olacaktır.